Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение по доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс със задача изработване на проект на Изборен кодекс на Република България
Сигнатура 054-02-103
Дата на постъпване 13/09/2010
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 18/11/2010
Обнародван в ДВ брой 94/2010 г.
Финален текст на решението Решение по доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект на Изборен кодекс със задача изработване на проект на Изборен кодекс на Република България