Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията
Сигнатура 054-02-104
Дата на постъпване 21/09/2010
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 23/09/2010
Обнародван в ДВ брой 76/2010 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията