Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на омбудсман
Сигнатура 054-02-106
Дата на постъпване 29/09/2010
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 07/10/2010
Обнародван в ДВ брой 83/2010 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на омбудсман