Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение по предложение за гласуване недоверие на Министерски съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала на политиката му в сферата на здравеопазването
Сигнатура 054-02-107
Дата на постъпване 01/10/2010
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 08/10/2010
Обнародван в ДВ брой 80/2010 г.
Финален текст на решението Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерски съвет на Република България