Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в състава на Комисията по околната среда и водите
Сигнатура 054-02-117
Дата на постъпване 28/10/2010
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 28/10/2010
Обнародван в ДВ брой 88/2010 г.
Финален текст на решението Решение за промени в състава на Комисията по околната среда и водите