Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в състава на Постоянната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Сигнатура 154-02-37
Дата на постъпване 10/05/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 11/05/2011
Обнародван в ДВ брой 38/2011 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на Постоянната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове