Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в ръководството на Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
Сигнатура 154-02-33
Дата на постъпване 10/05/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 11/05/2011
Обнародван в ДВ брой 38/2011 г.
Финален текст на решението Решение за промени в ръководството на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите