Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за отменяне на Военната доктрина на Република България
Сигнатура 102-03-9
Дата на постъпване 15/04/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 25/05/2011
Обнародван в ДВ брой 41/2011 г.
Финален текст на решението Решение за отменяне на Военната доктрина на Република България