Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Процедурни правила за провеждане на избор за попълване на квотата на Народното събрание във Висшия съдебен съвет
Сигнатура 154-02-43
Дата на постъпване 01/06/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 02/06/2011
Обнародван в ДВ брой 43/2011 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Процедурни правила за провеждане на избор за попълване на квотата на Народното събрание във Висшия съдебен съвет