Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за приемане на Правила за процедурата относно обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Сигнатура 153-20-1
Дата на постъпване 07/06/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 08/06/2011
Обнародван в ДВ брой 45/2011 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Правила за процедурата относно обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България