Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г.
Сигнатура 120-00-26
Дата на постъпване 18/05/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 23/06/2011
Обнародван в ДВ брой 49/2011 г.
Финален текст на решението Решение по Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г.