Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за преобразуване на самостоятелния частен Земеделски колеж - Пловдив, във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите със седалище Пловдив
Сигнатура 102-03-13
Дата на постъпване 26/05/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 06/07/2011
Обнародван в ДВ брой 54/2011 г.
Финален текст на решението Решение за преобразуване на самостоятелния частен колеж с наименование "Земеделски колеж" и седалище Пловдив във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите със седалище Пловдив