Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Сигнатура 154-02-76
Дата на постъпване 25/07/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/07/2011
Обнародван в ДВ брой 60/2011 г.
Финален текст на решението Решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред