Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за одобряване проект на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020
Сигнатура 102-03-16
Дата на постъпване 27/06/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 28/07/2011
Обнародван в ДВ брой 62/2011 г.
Финален текст на решението Решение за одобряване на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020