Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Сигнатура 102-03-20
Дата на постъпване 04/08/2011
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 14/09/2011
Обнародван в ДВ брой 73/2011 г.
Финален текст на решението Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията