Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
Сигнатура 154-02-99
Дата на постъпване 17/11/2011
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 23/11/2011
Обнародван в ДВ брой 95/2011 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта