Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2012 г.
Сигнатура 254-02-66
Дата на постъпване 10/04/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 11/04/2012
Обнародван в ДВ брой 30/2012 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2012 г.