Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 254-02-52
Дата на постъпване 05/04/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 11/04/2012
Обнародван в ДВ брой 30/2012 г.
Финален текст на решението Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание