Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване на състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
Сигнатура 254-02-68
Дата на постъпване 11/04/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/04/2012
Обнародван в ДВ брой 31/2012 г.
Финален текст на решението Решение за попълване на състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите