Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2011 г. - 31.12.2011 г.
Сигнатура 230-00-8
Дата на постъпване 05/04/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 11/07/2012
Обнародван в ДВ брой 54/2012 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2011 г. - 31.12.2011 г.