Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Сигнатура 202-03-13
Дата на постъпване 05/04/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 25/07/2012
Обнародван в ДВ брой 59/2012 г.
Финален текст на решението Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията