Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2011 г.
Сигнатура 204-00-11
Дата на постъпване 27/04/2012
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 13/09/2012
Обнародван в ДВ брой 72/2012 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция за 2011 г.