Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Избор на председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
Сигнатура 354-01-21
Дата на постъпване 14/06/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 14/06/2013
Обнародван в ДВ брой 54/2013 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на председател на Държавна агенция "Национална сигурност"