Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за отмяна на Решението за избиране на председател на Държавна агенция "Национална сигурност", прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г.
Сигнатура 354-02-19
Дата на постъпване 17/06/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/06/2013
Обнародван в ДВ брой 54/2013 г.
Финален текст на решението Решение за отмяна на Решението за избиране на председател на Държавна агенция "Национална сигурност", прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г.