Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на Временна комисия за изработване на проект на Изборен кодекс
Сигнатура 354-02-22
Дата на постъпване 18/06/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/06/2013
Обнародван в ДВ брой 56/2013 г.
Финален текст на решението Решение за създаване на Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс