Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за удължаване на ценовия/регулаторния период, завършващ на 30.06.2013 г., за цените на дружествата в сектор "Електроенергетика" и "Топлоенергетика" до 31.07.2013 г.
Сигнатура 354-02-47
Дата на постъпване 27/06/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 28/06/2013
Обнародван в ДВ брой 57/2013 г.
Финален текст на решението Решение за удължаване на ценовия/регулаторния период, завършващ на 30.06.2013 г., за цените на дружествата в сектор "Електроенергетика" и "Топлоенергетика" до 31.07.2013 г.