Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за изменение на Решение на НС от 29 май 2013 г за приемане на структура на МС и проект на Решение на НС за персонални промени в МС
Сигнатура 302-03-5
Дата на постъпване 27/06/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/06/2013
Обнародван в ДВ брой 58/2013 г.
Финален текст на решението Решение за структурни промени в Министерския съвет на Република България