Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на Комисия по образованието и науката
Сигнатура 354-02-36
Дата на постъпване 19/06/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 03/07/2013
Обнародван в ДВ брой 60/2013 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на Комисия по образованието и науката