Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерство на вътрешните работи за периода от 01.01.2010 г. до 31.05.2013 г.
Сигнатура 354-02-18
Дата на постъпване 06/06/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 11/07/2013
Обнародван в ДВ брой 64/2013 г.
Финален текст на решението Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерство на вътрешните работи за периода от 01 януари 2010 г. до 31 май 2013 г.