Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика
Сигнатура 354-02-133
Дата на постъпване 09/10/2013
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 16/10/2013
Обнародван в ДВ брой 92/2013 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика