Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение по доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс
Сигнатура 354-02-137
Дата на постъпване 17/10/2013
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 01/11/2013
Обнародван в ДВ брой 97/2013 г.
Финален текст на решението Решение по доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс