Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправление
Сигнатура 454-02-9
Дата на постъпване 04/02/2014
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 05/02/2014
Обнародван в ДВ брой 13/2014 г.
Финален текст на решението Решение за промени в състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправление