Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект за декларация във връзка с ескалацията на напрежение на етническа, религиозна и политическа основа
Сигнатура 454-03-5
Дата на постъпване 18/02/2014
Сесия Трета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/02/2014
Обнародван в ДВ брой 16/2014 г.
Финален текст на декларацията Декларация във връзка с ескалацията на напрежение на етническа, религиозна и политическа основа