Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на председател, заместник-председатели и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия
Сигнатура 454-02-46
Дата на постъпване 19/03/2014
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/03/2014
Обнародван в ДВ брой 26/2014 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на председател, заместник-председатели и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия