Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение по искане за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на 42-то Народно събрание г-жа Мая Божидарова Манолова
Сигнатура 454-02-67
Дата на постъпване 08/05/2014
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/05/2014
Обнародван в ДВ брой 41/2014 г.
Финален текст на решението Решение по искането за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на 42-то Народно събрание Мая Божидарова Манолова