Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад относно събитията и предприетите действия, свързани с "Корпоративна търговска банка" АД и ТБ "Виктория" ЕАД
Сигнатура 407-00-1
Дата на постъпване 27/10/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 31/10/2014
Обнародван в ДВ брой 92/2014 г.
Финален текст на решението Решение