Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2013 г.
Сигнатура 430-00-1
Дата на постъпване 29/10/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/11/2014
Обнародван в ДВ брой 95/2014 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2013 г.