Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в ръководството на Комисията по външна политика
Сигнатура 454-02-57
Дата на постъпване 04/12/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 10/12/2014
Обнародван в ДВ брой 102/2014 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в ръководството на Комисията по външна политика