Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране председател на Комисията по културата и медиите
Сигнатура 454-02-62
Дата на постъпване 11/12/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/12/2014
Обнародван в ДВ брой 104/2014 г.
Финален текст на решението Решение за избиране председател на Комисията по културата и медиите