Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
Сигнатура 454-02-71
Дата на постъпване 17/12/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 18/12/2014
Обнародван в ДВ брой 106/2014 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония