Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Сигнатура 454-02-77
Дата на постъпване 18/12/2014
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 15/01/2015
Обнародван в ДВ брой 6/2015 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление