Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване ръководството на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Сигнатура 554-02-4
Дата на постъпване 04/02/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 11/02/2015
Обнародван в ДВ брой 13/2015 г.
Финален текст на решението Решение за попълване ръководството на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта