Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на заместник-председател на Четиридесет и третото Народно събрание
Сигнатура 554-02-11
Дата на постъпване 17/02/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 18/02/2015
Обнародван в ДВ брой 15/2015 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на заместник-председател на Четиридесет и третото Народно събрание