Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31.01.2015 г.
Сигнатура 554-02-6
Дата на постъпване 06/02/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 19/02/2015
Обнародван в ДВ брой 16/2015 г.
Финален текст на решението Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31.01.2015 г.