Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2013 г.
Сигнатура 504-00-10
Дата на постъпване 18/02/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 22/04/2015
Обнародван в ДВ брой 31/2015 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за периода 1 януари 2013 г. - 31 декември 2013 г.