Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2014 г.
Сигнатура 520-00-18
Дата на постъпване 31/03/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 30/04/2015
Обнародван в ДВ брой 33/2015 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с Доклада за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2014 г.