Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи - София, във Висше училище по телекомуникации и пощи със седалище в София
Сигнатура 502-03-2
Дата на постъпване 05/03/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/05/2015
Обнародван в ДВ брой 38/2015 г.
Финален текст на решението Решение за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи - София, в специализирано висше училище с наименование "Висше училище по телекомуникации и пощи" със седалище в София