Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за откриване на Филиал - Шумен, в структурата на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна
Сигнатура 502-03-13
Дата на постъпване 10/07/2015
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/07/2015
Обнародван в ДВ брой 57/2015 г.
Финален текст на решението Решение за откриване на Филиал - Шумен, в структурата на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна