Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Сигнатура 502-03-17
Дата на постъпване 17/09/2015
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/10/2015
Обнародван в ДВ брой 80/2015 г.
Финален текст на решението Решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията