Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Национална здравна стратегия 2020
Сигнатура 502-03-20
Дата на постъпване 13/11/2015
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 17/12/2015
Обнародван в ДВ брой 101/2015 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Национална здравна стратегия 2020